Przetargi 2017/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5-18 dot. o programowania IT

Ternin składania ofert minął dnia 20-03-2018. Wpłynęła jedna oferta od  PM Software ul. Menueta 26A 02-827 Warszawa . Oferta została przyjęta. prot. z post.

Informacje o ogłoszeniu_5-18

SIWZ-5-18_

zał. 1 do SIWZ-5-18. opis przedmiotu zamówienia_

Załącznik 2 do SIWZ-5-18 formularz ofertowy

Zał 3 do SIWZ-5-18 oświadczenie termin_

Zał 4 do SIWZ-5-18. arkusz funkcjonalności_

Zał 5 do SIWZ-5-18 istotne postanowienia umowy_

Zał 6 do SIWZ-5-18-oświadczenie o braku_powiązan_

Zał 7 do SIWZ – do SIWZ-5-18 oświadczenie dystr.-serwis

#

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-18 dot.  oprogramowania IT

1. Oprogramowanie Database Module (Enfocus)z  3-letnim  kontraktem  SMA (Software Maintanace Agreement)

2. Oprogramowanie Client Module (Enfocus) (5 clients) z   3-letnim kontraktem  SMA (Software Maintanace Agreement)

Wpłynęła jedna oferta od Studio Prepress Management (PM Software) ul. Menueta 26A  02-827 Warszawa  która została przyjęta. Patrz prot. z ostępowania  kliknij protokol_z_postepowania dot. zapytania 4-18

Informacje o ogłoszeniu_4-18

SIWZ-4-18_

zał. 1 do SIWZ-4-18. opis przedmiotu zamówienia_

Zał. 2 do SIWZ 4-18 formularz ofertowy

Zał 3 do SIWZ – do SIWZ-4-18 oświadczenie termin_

Zał 4 do SIWZ-4-18. arkusz funkcjonalności_

Zał 5 do SIWZ-4-18 istotne postanowienia umowy_

Zał 6 do SIWZ-4-18-oświadczenie o braku_powiązan_

Zał 7 do SIWZ – do SIWZ-4-18 oświadczenie dystr.-serwis

#

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3-18 dot. sprzętu i oprogramowania IT

W dniu 4.02.2018 upłynął termin składania ofert. Wpłynęły trzy oferty. Wybrana oferta: System Data sp. z o.o.;ul. Sienkiewcza 42; 39-300 Mielec .oferta: 224137,00 zł netto

Rozstrzygnięcie kliknij tutaj>>>  Protokół z postępowania , wybór oferty.

Informacje o ogłoszeniu_ 3-188

SIWZ-3-18

zał. 1 do SIWZ-3-18. opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ-3-18 formularz ofertowy

Zał 3 do SIWZ – do SIWZ-3-18 oświadczenie termin

Zał 4 do SIWZ-3-18. arkusz specyfikacji IT

Zał 5 do SIWZ-3-18 istotne postanowienia umowy

Zał 6 do SIWZ-3-18-oświadczenie o braku_powiązan

Zał 7 do SIWZ – do SIWZ-3-18 oświadczenie dystr.-serwis

#

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2-18 dot.  oprogramowania Switch Enfocus

Dnia 2-02-2018 upłynął termin składania ofert. Wpłynęła jedna oferta złożona przez Studio Prepress Management (PM Software) ul. Menueta 26A  02-827 Warszawa - Oferta została przyjęta.  : prot.postęp.Enfocus

Informacje o ogłoszeniu_

SIWZ-2-18_

zał. 1 do SIWZ-2-18. opis przedmiotu zamówienia_

Załącznik 2 do SIWZ-2-18 formularz ofertowy

Zał 3 do  do SIWZ-2-18 oświadczenie termin_

Zał 4 do SIWZ-2-18. arkusz funkcjonalności_

Zał 5 do SIWZ-2-18 istotne postanowienia umowy_

Zał 6 do SIWZ-2-18-oświadczenie o braku_powiązan_

Zał 7 do SIWZ – do SIWZ-2-18 oświadczenie dystr.-serwis

#

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-18 dot. sprzętu i oprogramowania IT

Ze względu na konieczne zmiany w specyfikacji sprzętu w zapytaniu, zapytanie unieważniono bez rozstrzygnięcia . Do dnia unieważnienia nie wpłynęła żadna oferta. Zaproszonych do złożenia oferty zawiadomiono e-mailami. Nowe zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone po weryfikacji specyfikacji w najbliższych dniach. (27.01.2018)

W dniu 30.01.2018 ogłoszone zostało ponowne zapytanie ofertowe nr 3-18.

Informacje o ogłoszeniu_SIWZ-1-18

zał. 1 do SIWZ-1-18. opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ-1-18 formularz ofertowy

Zał 3 do SIWZ – do SIWZ-1-18 oświadczenie termin

Zał 4 do SIWZ-1-18. arkusz specyfikacji IT

Zał 5 do SIWZ-1-18 istotne postanowienia umowy

Zał 6 do SIWZ-1-18-oświadczenie o braku_powiązan

#

 #

Regulamin Zamówień

Załączniki do Regulaminu:

Zał 1 upoważnienie

Zał 2 negocjacje ceny

Zał 3 protokol_z_postepowania

Zał 4 powołanie zespołu

Zał 5 powołanie biegłego

Zał 6 info wykluczenie

Zał 7 info o wyborze

Zał 8 info o odrzuceniu

Zał 9 info o unieważnieniu

Zał 10 wgląd dod dokumentacji

 Zał 11 -zaproszenie

Loga_RPO_woj_lub_unia