Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12-18  dot. zakupu oprogramowania do prac graficznych

Rozstrzygnięcie:

Przyjęta oferta na część 1: IT Media ul. Jagiellońska 88, 03-215 Warszawa, NIP: 5242365558

Przyjęta oferta na część 2:  Pattern Design GMBH Haidermuhle 52, 5310 Mondsee, Austria NIP: ATU65824334

zapytanie VELKOM 12-18

zał 1 formularz ofertowy_VELKOM

zał 2_oświadczenie_VELKOM

zał 3_oświadczenie_VELKOM

zał 4_oświadczenie_VELKOM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11-18 dot. ‚Wizyjny system kontroli jakości cięcia tapet”

Informacje o ogłoszeniu 11-18

Postępowanie rozstrzygnięte. Wybrana została oferta Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin.

SIWZ-11-18

zał. 1 do SIWZ 11 -18 opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 do SIWZ 11-18 formularz ofertowy

Zał 3 do SIWZ – do SIWZ-11-18 oświadczenie termin_

Zał 4 do SIWZ 11-18 arkusz funkcjonalności

Zał 5 do SIWZ 11-18 -oświadczenie o braku_powiązań

Zał 6 do SIWZ – do SIWZ-11-18 oświadczenie dystr.-serwis

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10-18 – „Tablica do kontroli koloru”

Rozstrzygnięte. Wpłynęła jedna oferta – została przyjęta.

1. Oferent: KAROŃ Zakład Produkcyjny Wojciech Karoń, Łazisko 116, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Informacje o ogłoszeniu

SIWZ-10-18

zał. 1 do SIWZ 10-18 opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 do SIWZ 10-18 formularz ofertowy

Zał 3 do SIWZ – do SIWZ-10-18 oświadczenie termin_

Zał 4 do SIWZ 9-18 arkusz funkcjonalności.

Zał 5 do SIWZ 10-18 -oświadczenie o braku_powiązań

Zał 6 do SIWZ – do SIWZ-10-18 oświadczenie dystr.-serwis

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9-18 dot. ‚Wizyjny system kontroli jakości cięcia tapet”

Postępowanie w sprawie zapytania  ofertowego   nr 9-18 zostało unieważnione z powodów proceduralnych. Wpłynęła jedna oferta przewyższająca budżet przeznaczony na zakup systemu kontroli wizyjnej. Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone ponownie.

Informacje o ogłoszeniu

SIWZ-9-18

zał. 1 do SIWZ 9-18 opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 do SIWZ 9-18 formularz ofertowy

Zał 3 do SIWZ – do SIWZ-9-18 oświadczenie termin_

Zał 4 do SIWZ 9-18 arkusz funkcjonalności.

Zał 5 do SIWZ 9-18 -oświadczenie o brfertowyaku_powiązań

Zał 6 do SIWZ – do SIWZ-9-18 oświadczenie dystr.-serwis

#

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8-18 dot. budowa instalacji  fotowoltaicznej 35 kW

Rozstrzygnięte,  wybrana oferta:

1. Polska Grupa Energii Fotowoltaicznej Sp. z o.o. ul. Tomasza Strzembosza 1/33 20-173 Lublin, cena 205.000 PLN netto

Oferenci:

1. Polska Grupa Energii Fotowoltaicznej Sp. z o.o. ul. Tomasza Strzembosza 1/33 20-173 Lublin – oferta wybrana
2. ATP Galeria Drzewna Sp. z o.o. ul. Turystyczna 132, 20-256 Lublin – oferta odrzucona ( nie spełnione warunki SIWZ 8-18)
3. Multitechnika s.c. J.Młyńczak, Z.Wierzbowski ul. Nowy Świat 35b, 44-100 Gliwice – oferta odrzucona  ( nie spełnione warunki )

ogłoszenie OZE-8-18

Specyfikacja SIWZ-8-18

zał 1 do SIWZ-8-18 opis przedmiotu zamówienia

Zał 2 do SIWZ-8-18 formularz ofertowy

Zał 3 do SIWZ-8-18 oświadczenie termin_

Zał 4 do SIWZ-8-18 – wzór UMOWY …..

Zał 5 do SIWZ-8-18-oświadczenie o braku_powiązan_

Zał 6 do SIWZ 8-18 oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał 7 do SIWZ 8.18 – oświadczenie dystr.-serwis

projekt cz.1

projekt cz.2

projekt cz.3

projekt cz.4

przedmiar robót pełny

Informacje dodatkowe o Zamawiającym i przetargach 2018

20180522_123555_resized

###

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6-18 dot. oprogramowania graficznego  „w chmurze” (CC)

Komunikat z dn. 25.08.2018
POSTĘPOWANIE OFERTOWE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE  par. 10 pkt. 1.3. ppkt. c Regulaminu zawierającego zasady realizacji zamówień współfinansowanych ze środków UE , w VELKOM WLKM Kurczuk s.c

Informacje dodatkowe o Zamawiającym i przetargach 2018

Z Informacje o ogłoszeniu_6-18

SIWZ-6-18_

zał.1 Opis ogólny oprogramowania graficznego (1)

Zał 2 do SIWZ-6-18 formularz ofertowy

Zał 3 do SIWZ-6-18 oświadczenie termin_

Zał 4 do SIWZ-6-18. arkusz funkcjonalności_

Zał 5 do SIWZ-6-18-oświadczenie o braku_powiązan_

Zał 6 do SIWZ 6.18 – oświadczenie dystr.-serwis

Pytania i wyjaśnienia:

Pytanie 1.   Ile licencji Adobe Creative Cloud jest przedmiotem zapytania ofertowego

Odp. Przedmiotem zapytania jest 1szt.: 3-letnia  licencja na kompletne Adobe CC for Teams with Stock

Pytanie 2. Jaka wersja językowa jest wymagana: angielska, czy wersja  multilanguage ?

Odp.   Wymagane  jest oprogramowanie Adobe Creative Cloud for Teams w  polskiej  wersji  językowej.

#

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7-18 dot. budowa instalacji  fotowoltaicznej 35 kW

Postępowanie zostało unieważnione. Pobierz informację >>>> uniewaznienie

Informacje dodatkowe o Zamawiającym i przetargach 2018

ogłoszenie OZE-7-18

Zał. Nr 2 Specyfikacja SIWZ-7-18

zał. 1 do SIWZ-7-18 opis przedmiotu zamówienia

Zał 2 do SIWZ-7-18 formularz ofertowy

Zał 3 do SIWZ-7-18 oświadczenie termin_

Zał 4 do SIWZ-7-18 – wzór UMOWY …..

Zał 5 do SIWZ-7-18-oświadczenie o braku_powiązan_

zał. 6 do SIWZ 7-18 oświadczenie o spełnieniu warunków

zał nr 3 fotowoltaika – -rys.1

zał. nr 4 przedmiar robót pełny

projekt cz.1

projekt cz.2

projekt cz.3

projekt cz.4

20180522_123555_resized20180522_123622_resized

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5-18 dot. o programowania IT

Ternin składania ofert minął dnia 20-03-2018. Wpłynęła jedna oferta od  PM Software ul. Menueta 26A 02-827 Warszawa . Oferta została przyjęta. prot. z post.

Informacje o ogłoszeniu_5-18

SIWZ-5-18_

zał. 1 do SIWZ-5-18. opis przedmiotu zamówienia_

Załącznik 2 do SIWZ-5-18 for8mularz ofertowy

Zał 3 do SIWZ-5-18 oświadczenie termin_

Zał 4 do SIWZ-5-18. arkusz funkcjonalności_

Zał 5 do SIWZ-5-18 istotne postanowienia umowy_

Zał 6 do SIWZ-5-18-oświadczenie o braku_powiązan_

Zał 7 do SIWZ – do SIWZ-5-18 oświadczenie dystr.-serwis

#

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-18 dot.  oprogramowania IT

1. Oprogramowanie Database Module (Enfocus)z  3-letnim  kontraktem  SMA (Software Maintanace Agreement)

2. Oprogramowanie Client Module (Enfocus) (5 clients) z   3-letnim kontraktem  SMA (Software Maintanace Agreement)

Wpłynęła jedna oferta od Studio Prepress Management (PM Software) ul. Menueta 26A  02-827 Warszawa  która została przyjęta. Patrz prot. z ostępowania  kliknij protokol_z_postepowania dot. zapytania 4-18

Informacje o ogłoszeniu_4-18

SIWZ-4-18_

zał. 1 do SIWZ-4-18. opis przedmiotu zamówienia_

Zał. 2 do SIWZ 4-18 formularz ofertowy

Zał 3 do SIWZ – do SIWZ-4-18 oświadczenie termin_

Zał 4 do SIWZ-4-18. arkusz funkcjonalności_

Zał 5 do SIWZ-4-18 istotne postanowienia umowy_

Zał 6 do SIWZ-4-18-oświadczenie o braku_powiązan_

Zał 7 do SIWZ – do SIWZ-4-18 oświadczenie dystr.-serwis

#

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3-18 dot. sprzętu i oprogramowania IT

W dniu  14.02.2018 upłynął termin składania ofert. Wpłynęły trzy oferty. Wybrana oferta: System Data sp. z o.o.;ul. Sienkiewcza 42; 39-300 Mielec .oferta: 224137,00 zł netto

Rozstrzygnięcie kliknij tutaj>>>  prot.post.sprzęt_IT.

Informacje o ogłoszeniu_ 3-188

SIWZ-3-18

zał. 1 do SIWZ-3-18. opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ-3-18 formularz ofertowy

Zał 3 do SIWZ – do SIWZ-3-18 oświadczenie termin

Zał 4 do SIWZ-3-18. arkusz specyfikacji IT

Zał 5 do SIWZ-3-18 istotne postanowienia umowy

Zał 6 do SIWZ-3-18-oświadczenie o braku_powiązan

Zał 7 do SIWZ – do SIWZ-3-18 oświadczenie dystr.-serwis

#

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2-18 dot.  oprogramowania Switch Enfocus

Dnia 2-02-2018 upłynął termin składania ofert. Wpłynęła jedna oferta złożona przez Studio Prepress Management (PM Software) ul. Menueta 26A  02-827 Warszawa - Oferta została przyjęta.  :prot.post.Enfocus

Informacje o ogłoszeniu_

SIWZ-2-18_

zał. 1 do SIWZ-2-18. opis przedmiotu zamówienia_

Załącznik 2 do SIWZ-2-18 formularz ofertowy

Zał 3 do  do SIWZ-2-18 oświadczenie termin_

Zał 4 do SIWZ-2-18. arkusz funkcjonalności_

Zał 5 do SIWZ-2-18 istotne postanowienia umowy_

Zał 6 do SIWZ-2-18-oświadczenie o braku_powiązan_

Zał 7 do SIWZ – do SIWZ-2-18 oświadczenie dystr.-serwis

#

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-18 dot. sprzętu i oprogramowania IT

Ze względu na konieczne zmiany w specyfikacji sprzętu w zapytaniu, zapytanie unieważniono bez rozstrzygnięcia . Do dnia unieważnienia nie wpłynęła żadna oferta. Zaproszonych do złożenia oferty zawiadomiono e-mailami. Nowe zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone po weryfikacji specyfikacji w najbliższych dniach. (27.01.2018)

W dniu 30.01.2018 ogłoszone zostało ponowne zapytanie ofertowe nr 3-18.

Informacje o ogłoszeniu_SIWZ-1-18

zał. 1 do SIWZ-1-18. opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ-1-18 formularz ofertowy

Zał 3 do SIWZ – do SIWZ-1-18 oświadczenie termin

Zał 4 do SIWZ-1-18. arkusz specyfikacji IT

Zał 5 do SIWZ-1-18 istotne postanowienia umowy

Zał 6 do SIWZ-1-18-oświadczenie o braku_powiązan

#

 #

Regulamin Zamówień

Załączniki do Regulaminu:

Zał 1 upoważnienie

Zał 2 negocjacje ceny

Zał 3 protokol_z_postepowania

Zał 4 powołanie zespołu

Zał 5 powołanie biegłego

Zał 6 info wykluczenie

Zał 7 info o wyborze

Zał 8 info o odrzuceniu

Zał 9 info o unieważnieniu

Zał 10 wgląd dod dokumentacji

zał. 11 do SIWZ

Loga_RPO_woj_lub_unia