Usługi tapetomat.com

klient01 20187604_1077683089030307_1088088859_n Projekty dofinansowane środkami UE: 1)  działanie  4.2 Produkcja energii z OZE Właściciele VELKOM s.c.  podpisali z Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie )  w dniu 8 lutego  2018 roku umowę o dofinansowaniu projektu : „ Mikroinstalacja  fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej z OZE  na potrzeby działalności gospodarczej VELKOM WLKM Kurczuk s.c. „w ramach Osi Priorytetowej  4 , Energia przyjazna środowisku , działania  4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach , konkurs nr RPLU.04.02.00.-IP.o1.06-001-17 współfinansowanego ze środków europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada m.in. zakup maszyn i wyposażenia technologicznego do produkcji tapet, fototapet i innych produktów do dekoracji ścian oraz  stworzenie dedykowanego marketingowo-transakcyjnego systemu internetowego. Kwota dofinansowania jaką przeznaczyło na ten cel Województwo Lubelskie to 149,27 tys. zł. Wartość projektu brutto  229,64 tys. zł. 2) działanie 3.7,  Wzrost konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Realizujemy Projekt pt.: „ Innowacyjna technologia produkcji i dystrybucji cyfrow ej materiałów do dekoracji ścian na skalę europejską „ , Oś priorytetowa 3 – konkurencyjność MŚP, działanie 3.7,  Wzrost konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu realizujemy następujące działania: Wyposażamy firmę w innowacyjną  linię technologiczną do produkcji nowych produktów: tapet, fototapet, paneli dekoracyjnych i obrazów. Przewidujemy stworzenie systemu informatycznego komunikowania w skali europejskiej z partnerskimi sklepami Integrujemy nowe oprogramowania dziedzinowego z istniejącymi ERP   i WMS. Stworzymy systemowy sposób  pozyskiwania unikalnego wzornictwa przemysłowego możliwego do wykorzystania w produkcji innowacyjnych produktów, Powiększymy  „płytki rynek” na produkty dekoracyjne poprzez ekspansję eksportową i  poprzez utworzenie sieci sklepów partnerskich na terenie UE stworzymy nowe, własne  kolekcje tapet, fototapet, paneli i obrazów w  ofercie , w grupie innowacyjnych produktów, Stworzymy infrastrukturę informatyczną sprzętową najnowszej generacji dla systemu tapetomat.com oraz oprogramowanie serwerowe i dziedzinowe, Stworzymy zautomatyzowany  system marketingowy (portalowy)  i  sprzedażowy dla  międzynarodowej sieci partnerskich  sklepów internetowych, Projekt jest dofinansowywany środkami Unii Europejskiej w 70%-ach. Produkujemy spersonalizowane na zamówienie fototapety i tapety do dekoracji wnętrz w ekologicznej, cyfrowej technologii lateksowej;  http://www.tapetomat.com/ Wartość projektu: 3.419.400 PLN brutto, z czego dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi:  1.946.000 PLN

pobrane